Evropski oblak

Kaj je elektroerozija in različne vrste postopkov, ki se lahko izvajajo

Kovinsko predelovalna industrija se neprestano razvija. K temu v prid bistveno pripomorejo tudi različni postopki obdelave kovin, ki omogočajo izdelavo različnih izdelkov ali polizdelkov. Eden od tovrstnih postopkov je tudi elektroerozija, ki je razmeroma moderen, natančen in ekološko čist postopek obdelave kovin.

Glede na to, kaj želimo doseči in na kakšen način želimo obdelati obdelovanec, poznamo več vrst postopkov elektroerozije. Med najbolj razširjenimi sta žična in potopna elektroerozija, ki imata številne prednosti. Pri izbiri postopka je potrebno upoštevati tudi vrsto obdelovanca, njegovo debelino in številne druge dejavnike. 

Kako poteka postopek elektroerozije

Nekomu, ki ni doma v kovinsko predelovalni industriji, mu pojem elektroerozije nič ne pomeni. Vsi tisti, ki pa so zaposleni na tem področju, pa znajo povedati, da je elektroerozija tudi ekonomsko zelo učinkovit postopek. Celoten proces poteka v tekočini oziroma dialektriku, ki obdelovanec sproti hladi.

Sicer pa je ključnega pomena, da je za elektroerozijo potrebna električna energija, zato da se med obdelovancem in elektrodo generira in sprošča električni tok. To povzroča, da se material na mestu razelektritve raztali in upari, s čimer se obdelovanec obdela v želeni obliki. Odvzeti delci se zbirajo v tekočini in se ujamejo v posebne filtre.

Različne postopke elektroerozije uporabljamo z različnim namenom

Danes poznamo različne postopke elektroerozije. Med njimi sta najbolj razširjena potopna in žična elektroerozija ter elektroerozijsko brušenje. Pri potopni elektroeroziji ima elektroda funkcijo orodja in se postopoma spušča v dialektrik. Na ta način sproti odvzema material na tistih delih, kjer je razdalja najmanjša oziroma kjer želimo odvzeti odvečen material. 

Kadar govorimo o žični elektroeroziji, potem ima funkcijo elektrode premikajoča brezkončna žica, ki prav tako s pomočjo isker primerno obdela obdelovanca. Tudi v tem primeru elektroerozija poteka v dialektriku, za rezanje pa se najpogosteje uporablja rezalna žica različnih debelin ali pa rezalni trak.