Evropski oblak

Gasilci in njihove poglavitne naloge

Gasilci so še kako pomembne osebe, še posebej tedaj, kadar potrebujemo njihovo pomoč. Njihove poglavitne naloge pa so gašenje požarov, reševanje ljudi ter premoženja in drugih nesreč ter redno usposabljanje in vaje za kakovostno opravljanje tovrstnih nalog.

V poklicni gasilski enoti se gasilci vključujejo v najrazličnejše dejavnost svoje enote. Pri tem mislimo na vzdrževanje reševalne in zaščitne opreme ter gasilskih vozil. Prav tako opravljajo najrazličnejše storitve, ki sodijo v dejavnost poklicne gasilske enote, na primer preglede ter vzdrževanja prenosnih gasilnikov, meritve vodovodnega omrežja, gasilsko stražo ob požarno nevarnih delih, usposabljanja za varstvo pred požarom ter izdelavo požarnih načrtov.

Kje se lahko zaposlijo poklicni gasilci

Poklicni gasilci se lahko zaposlijo v gasilskih enotah, ki jih ustanovijo večje občine. Takšne enote uporabljajo preventivno pa tudi operativno delo v varstvu pred požarom na svojih terenih. Organizirani pa so kot javni zavodi. Danes jih je pri nas 12.

So pa poklicne gasilske enote ustanovljene tudi po večjih podjetjih, ko je zaradi narave dela požarna ogroženost bolj resna. Tako gasilci posredujejo tudi izven svojega podjetja, torej delujejo kot občinske enote.

Kaj poklicni gasilci uporabljajo pri svojem delu

Pri svojem delu poklicni gasilci uporabljajo raznovrstno zaščitno ter reševalno opremo. Med osnovno opremo se prišteva gasilska uniforma ter čevlji. Preden gasilci odidejo na intervencijo, morajo skočiti v svojo zaščitno obleko, gasilske čevlje oziroma škornje ter si nadeti še gasilsko čelado. Ko stopajo v zadimljeni prostor, morajo pri sebi imeti aparat na stisnjen zrak, ki je podoben tistemu za potapljanje.

Ker se gasilci neredko srečujejo z ekološkimi nesrečami, morajo biti zelo pozorni tudi na nevarna snovi. Za prepoznavanje tovrstnih snovi uporabljajo posebno detekcijsko opremo. Pri reševanju pa uporabljajo posebne tesnilne čepe, trakove in blazine, sesalce, črpalke za nevarne snovi, kot so na primer kisline, lugi ter naftni derivati. Prenosne lestve pa so nujne, kadar morajo reševati ter gasiti v višjih nadstropjih.